top of page

doc. MUDr. Jiří Velemínský, CSc.

(1912–1991)

Doc. MUDr. Jiří Velemínský, CSc. se narodil 19. října 1912 v rodině ostravského lékaře. Po absolvování gymnázia na Matiční ulici v Ostravě studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1936. Ihned po promoci zahajuje svou lékařskou praxi v Mladé Boleslavi a záhy, ještě téhož roku, nastupuje ve Vítkovicích. Válka však přinesla do jeho života mnohá utrpení. Byl propuštěn ze zaměstnání, deportován do koncentračního tábora v Nisku na Sanu, odkud se po zrušení tábora v roce 1940 vrací domů, ale následně je společně s maminkou a jedním z bratrů gestapem zatčen a domů se dostává až na konci války. Snad jen zázrakem se mu podařilo přežít pokořující a devastující putování od Malé pevnosti v Terezíně přes Osvětim, Buchenwald, Dormettingen a Allach, odkud se do Ostravy vrací v roce 1945 těžce nemocen.

Když se zvládl vyléčit z otevřené tuberkulózy, vrací se k lékařskému povolání a postupně je jmenován v roce 1950 primářem II. Interního oddělení ve Vítkovicích, 1956 přednostou II. Interního oddělení v Městské nemocnici v Ostravě, 1958 obhajuje svou kandidátskou práci a od října 1963 je jmenován primářem Krajské nemocnice v Ostravě a krajským odborníkem pro obor vnitřního lékařství.

V roce 1968 je MUDr. Velemínskému přiznána docentura.

Kromě medicíny však docent Velemínský neváhá podporovat pozitivní změny ve společnosti, které signalizoval rok 1968. Podepisuje 2000 slov, což po okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nese neblahé následky. Třebaže byl v době těchto tristních událostí na studijním pobytu ve Švýcarsku, kam mu přicházely zprávy, kolik jeho kolegů lékařů odchází ze země, neváhá s návratem ke svým povinnostem a pacientům. Během let 1970 a 1971 se stupňují tlaky na jeho osobu, které vrcholí rozvázáním pracovního poměru.

Své lékařské praxe se však nevzdává a pracovní život lékaře dovršuje na Slovensku. 26. října 1991 umírá pan docent v rodné Ostravě.

13 zobrazení

Sanitky

Budovy

bottom of page