top of page

doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc.

(1944–2005)

Doc. MUDr. Jitka Dostálová se narodila 22. dubna 1944 v Brně, kde také vystudovala Lékařskou fakultu UJEP v Brně. Roku 1967 promovala. Věnovala se problematice předoperační, perioperační a pooperační péči v chirurgii páteře. Založila ústav algoterapie a urgentní medicíny (nyní Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů). Byla iniciátorkou vzniku Centra léčby bolesti.

Přednášela v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů, sester i ostatních nelékařských zdravotnických povolání. Je autorkou řady výukových audiovizuálních pořadů, e-learningových studijních opor a skript. Organizovala řadu seminářů, symposií a kongresů a byla zakladatelkou konference Dostálovy dny, kterou profilovala směrem k urgentní medicíně.

Emeritní primář Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jan Jahoda:

„Moje první vzpomínky na paní docentku jsou spojeny s Brnem, kde jsem studoval. A už v této době se zabývala tématem bolesti. Nás, studenty, zaujaly právě tyto aktivity. Kladli jsme si otázku, proč lékařka, která už tehdy zaujímala významné postavení, se tak intenzivně věnuje bolesti, pooperační bolesti a její léčbě. Vím, že paní docentku tyto otázky, včetně oblasti onkologie, velmi zajímaly a zaměstnávaly. Přednášela nám svoje poznatky na odborných seminářích. No a pak jsem se s paní docentkou znovu setkal, ale to už bylo v roce 1993, kdy byla jmenována přednostkou naší Anesteziologicko-resuscitační kliniky (dnes Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny), kterou vedla až do srpna 1998. Počátky kliniky byly poznamenány velkým a společným úsilím vybudovat funkční pracoviště schopné pokrývat vysoké nároky fakultní nemocnice. Musím ocenit velkorysé úsilí paní docentky při budování Centra pro výzkum a léčbu bolesti, které bylo otevřeno 3. srpna 1998. A nejen to, zařadila se rovněž po bok zakladatelů Zdravotně sociální fakulty (od roku 2010 Lékařské fakulty) Ostravské univerzity; podílela se na pedagogické činnosti, přednášela v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů, sester i ostatních nelékařských zdravotnických povolání…“

Ve vedení fakulty působila v letech 1995–2005. Zemřela 17. prosince 2005.

86 zobrazení
bottom of page