top of page

MUDr. Vladimír Hradečný

(1865–1936)

Se jménem MUDr. Vladimíra Hradečného jsou neodmyslitelně spjaty zásluhy o vybudování nemocnice v Ostravě-Zábřehu, jež se v dalších letech proměnila na nemocnici státní, později krajský ústav národního zdraví a v dnešní době fakultní.

Vladimír Hradečný se narodil ve Frenštátu pod Radhoštěm 18. února 1865, úspěšné studium lékařské fakulty ukončil v roce 1895, 23. prosince byl promován doktorem veškerého lékařství.

Jak bychom dnes nazvali bezbřehou aktivitu pana doktora? Angažovanost? Obětavost? Zapálení pro věc a osvícenost? Za svého působení jako obvodní lékař v Zábřehu se od samého počátku zaměřil na hygienická ozdravná opatření. Zasloužil se o to, aby byl v obci vybudován vodovod a kanalizace, zavedeno pouliční osvětlení a místo močálu zde vznikly parky.

Svou úspěšnou misi v boji s infekčními nemocemi, které mnohé vedly k epidemiím té doby, završil i na poli politickém. Svým diplomatickým přístupem přispěl k vyřešení sporů mezi obcemi Zábřeh a Vítkovicemi a v roce 1908 se začalo s výstavbou epidemické nemocnice v Zábřehu.

Když byla v roce 1912 nová nemocnice slavnostně otevřena, byl MUDr. Hradečný obvodním lékařem, starostou v Zábřehu a nově také ordinářem nemocnice. Funkci ordináře vykonával zcela bezplatně. Po zestátnění nemocnice vykonával funkci Státního dozorce. Svou lékařskou praxi ukončil v roce 1926 ve svých 61 letech.

Svou činorodostí a širokým záběrem předčil MUDr. Hradečný svou dobu. Byl zakladatelem školy v Kunčičkách a Hrušově, spoluzakladatelem školy pro hospodyňky ve Vítkovicích, byl zástupcem Ústřední matice školské. Za svou úžasnou práci byl oceněn v roce 1917, když mu byl propůjčen Rytířský kříž řádu Františka Josefa.

Na konci svého velmi produktivního života v letech 1932–1935 byl starostou svého rodného města Frenštátu pod Radhoštěm.

18. května 1936 na nemocničním lůžku nemocnice, kterou založil a budoval, umírá.


83 zobrazení
bottom of page