top of page

Tady a teď

Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi přední zdravotnická zařízení v České republice, kde týmy profesionálů a erudovaných odborníků z 45 klinik, oddělení, center, ústavů, včetně lékárny a léčebny pro dlouhodobě nemocné poskytují svým pacientům špičkovou základní, specializovanou i superspecializovanou zdravotní péči. Zároveň je největším a nejvýznamnějším lůžkovým zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji.

Mezi základní hodnoty fakultní nemocnice patří vysoká kvalita a profesionalita a bezpečí poskytované péče. Obrovským přínosem je široké spektrum medicínských oborů, které je soustředěno na jednom místě a maximální komplexnost, která umožňuje léčebný postup od diagnostiky, přes léčbu, až po následnou péči. K péči o své pacienty používá špičkové přístrojové vybavení, sleduje moderní trendy a má k dispozici účinné léčebné programy. Společně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity vychovává budoucí lékaře i ostatní zdravotnické odborníky a aktivně rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost, jejíž výsledky aplikuje v praxi.

Nemocnice se může pochlubit několika mimořádnými diagnostickými i léčebnými přístroji. Patří mezi ně robotický ozařovač CyberKnife, který FN Ostrava získala jako první nemocnice ve střední a východní Evropě, a který podstatně rozšířil léčebné možnosti onkologické péče.

Všechny vzorky biologického materiálu zpracovává v Ústavu laboratorní medicíny FN Ostrava plně automatická vysokokapacitní linka. Během jediné hodiny dokáže zanalyzovat až 600 vzorků krve nebo moči. Imunochemické analyzátory stanoví všechny urgentní metody do 10 minut.

Operační sály jsou vybaveny robotickým systémem se dvěma operačními konzolami. To znamená, že kromě operujícího chirurga může být u druhé konzoly mentor, který vede toho, který je v tréninku. A to je pro výchovu operatérů velmi významné.

Ústav radiodiagnostický disponuje CT skenerem SOMATOM Force od firmy Siemens, který je výjimečný tím, že disponuje dvouzdrojovým systémem a 4D zobrazováním. Jeho největší předností je výrazné zkrácení doby vyšetření pacienta a tedy i mnohem menší radiační zatížení. A rovněž magnetickou rezonancí, která má magnetické pole 3 tesla. Oproti stávajícímu přístroji se jedná o dvojnásobné navýšení magnetického pole, které umožňuje získání mnohem kvalitnějšího a detailnějšího obrazu a tím informace o složení tkání.

A z investičních akcí je určitě nejvýraznějším počinem otevření nového Pavilonu psychiatrické péče, jehož součástí je nejkomplexnější ambulantní pracoviště dětské a dorostové psychiatrie v ČR. Fakultní nemocnice se stává stále vyhledávanějším zaměstnavatelem i pro absolventy středních a vysokých škol se zdravotnickým zaměřením.


147 zobrazení
bottom of page