top of page

Výstavba nového areálu

Od roku 1965 se začíná budovat nový areál v Ostravě-Porubě.V roce 1959 bylo zadáno vypracování investičního úkolu a zpracování projektu výstavby městské nemocnice v Porube s 800 lůžky. Nakonec usnesením vlády č. 473/61 bylo uloženo do konce roku 1961 připravit projekt nové nemocnice. Nemocnice měla mít 1305 lůžek další lůžka byla k dispozici v rámci krajské dětské nemocnice, 475 lůžek. V prvních úvahách bylo do konceptu zahrnuto i vybudování lékařské fakulty, ale nakonec se od tohoto záměru upustilo a zahájení výstavby bylo určeno na rok 1965.

Prvním funkčním zařízením v porubském areálu byla transfúzní stanice, která začala svou činnost vykonávat již v roce 1965. V tomto roce se začal stavět Domov sester. Výstavba nemocnice byla nakonec zahájena v roce 1967.


V první části výstavby byly do konce roku 1973 uváděny postupně do provozu lůžková oddělení infekční, tuberkulózy a respiračních nemocí, nukleární medicíny a oddělení onkologické a ortopedické, celkem 358 lůžek.

Od roku 1979 do 1986 probíhala stavba diagnostického komplexu, spalovny, dílny autoúdržby a všeobecné údržby.Od roku 1987 probíhala výstavba lůžkového monobloku s kapacitou 696 lůžek. Dále bylo rozhodnuto o dokončení výstavby nemocnice v porubském areálu v předpokládaném rozsahu: 3 lůžkové monobloky s kapacitou 2 100 lůžek, střední zdravotnická škola s internátem.
Po sametové revoluci a změnách ve společnosti byla výstavba znovu revidována, upustilo se od výstavby zdravotnické školy s internátem i některých dalších zařízení.

Rok 1990 byl pro nemocnici významný, protože získala statut fakultní nemocnice, v roce 1992 bylo otevřeno Regionální transplantační centrum.

Rok na to, 1993, bylo otevřeno kardiochirurgické centrum a již se vše připravovalo ke stěhování lůžkových oddělení ze Zábřehu, které mohlo být uskutečněné až pod dostavbě lůžkového monobloku v roce 1994. Vlastní stěhování proběhlo na přelomu let 1994 a 1995.


Budování a rozšiřování nemocnice dál probíhalo, v roce 1995 byla zahájena rekonstrukce tzv. oční školy, následně z ní vznikla Klinika očního lékařství, v roce 1999 byla otevřena Klinika dětského lékařství a v roce 2001 byla otevřena klinika gynekologicko-porodnická a byla zahájena výstavba Pavilonu pro matku a dítě. Slavnostní otevření dostavěného pavilonu včetně neonatálního centra proběhlo v lednu 2019. Když se pak do Poruby v roce 2005 přestěhoval i Ústav soudního lékařství, byla nemocnice kompletní.


Byl to dlouhý proces, který se neobešel bez mnohých úskalí a komplikací. Zpočátku, kdy se první části nemocnice otevíraly v Porubě, vzdálené 12 km od původní nemocnice, museli pacienti často přejíždět k vyšetřením z jedné části do druhé. Lůžka základních oborů byla umístěn a v Zábřehu, vyšetřovací komplementy (rentgen, angiolinka, laboratoře apod.) již byly v Porubě.
207 zobrazení

Tady a teď

bottom of page