top of page

Vzácné poporodní komplikace


Embolie plodovou vodou, anafylaktický šok, masivní krvácení – komplikace, které se objevují u jedné z 80 tisíc rodiček. Jak dál? 25 odborníků v akci, Pavla přežila a nyní si užívá mateřství.

„Jedná se o vzácnou, ale velmi závažnou akutní nepředvídatelnou porodnickou komplikaci s vysokým rizikem, že rodička nepřežije,“ říká jedna ze zasahujících lékařek MUDr. Sylva Bajsová z Gynekologicko-porodnické kliniky. „Během tohoto stavu může dojít k selhání životně důležitých orgánů, vzniku poruchy srážlivosti krve s masivním krvácením a hypotonií dělohy. Bylo nutné, abychom okamžitě svolali kolegy z dalších oddělení a jednali,“ dodal vedoucí lékař MUDr. David Matura.

Plodová voda obsahuje látky, které se nesmí dostat do kontaktu s žilní krví, protože aktivují srážecí systém a vyvolávají její nesrážlivost.

„Volal mi doktor Matura z porodnice, já jsem byl zrovna na nákupu, tak jsem tam nechal stát vozík a spěchal do nemocnice, abychom provedli embolizaci pánevních tepen, tedy ucpali jsme tepny vedoucí k děloze. Kdyby ta žena byla v jiné nemocnici, její naděje na přežití by se výrazně snížila,“ popisuje zásah vedoucí lékař angiolinky Ústavu radiodiagnostického doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA. „Kombinace těchto faktorů je velmi vzácná, šok nastává neskutečně rychle. Tato žena měla opravdu velké štěstí, komplikace s touto kombinací faktorů se objeví přibližně u jedné z 80 tisíc těhotných.“
„Díky okamžité mezioborové spolupráci porodníků, anesteziologů a intervenčních radiologů se podařilo zachránit život této pacientky bez nutnosti odnětí dělohy, stejně tak okamžitá neonatologická péče zachránila zdraví dítěte,“ dodává MUDr. Sylva Bajsová.

Svůj boj o život totiž svedl i syn Oliver.

„Dítě po porodu mělo nízkou srdeční akci a nedýchalo. Byla zahájena kardiopulmonální resuscitace s nutností zajištění dýchacích cest na porodním sále. Chlapec byl přijat na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, kde by stabilizován a splňoval kritéria k celotělovému chlazení. Po 16 dnech hospitalizace na JIP se jeho stav natolik zlepšil, že mohl být přeložen na Oddělení intermediární péče,“ říká MUDr. Hana Burčková, vedoucí lékařka Jednotky intenzivní a resuscitační péče pro novorozence Oddělení neonatologie.

53 zobrazení

Nová tvář

bottom of page